Lanškrounský smíšený sbor

PF 2020 a dík za vaši přízeň a podporu!

PF 2020 a dík za vaši přízeň a podporu!

Konec kalendářního roku a nástup roku nového je obdobím, kdy se mnozí vracíme v myšlenkách do minulosti, hodnotíme a bilancujeme. Co významného přinesl rok 2019 Lanškrounskému smíšenému sboru a jeho členům?

V květnu jsme se zúčastnili 14. setkání pěveckých sborů v Heřmanově Městci. Organizátorem pěveckých setkán je sbor VLASTISLAV Heřmanův Městec. Pozvané sbory – letos jich bylo osm – se prezentovaly samostatným vystoupením v kostele sv. Bartoloměje nebo v nádherně rekonstruované Synagoze. „Den plný hudby, skvělá atmosféra, setkávání s novými lidmi a navíc překrásné počasí. Díky za hudbě otevřené srdce“, uvedla na adresu organizátorů naše dirigentka Vlaďka Jetmarová. Jak obtížné bylo přijmout zprávu, že ze světa náhle odešla dirigentka sboru Vlastislav a hlavní organizátorka setkání Markéta Výborná…

Nezapomenutelné pro nás bylo muzikantské i lidské setkání s hudebním souborem Hradišťan a Jiřím Pavlicou.  Hradišťan jsme doprovodili v  několika skladbách, prožili zkoušku a koncert s opravdovými profesionály.

„Ať byly diskuse o novém lanškrounském kulturním domě jakékoliv, jedno je jasné, akustika se prostě povedla. Naplno se to ukázalo právě při koncertu Hradišťanu s Lanškrounským smíšeným sborem. Hradišťan se sólovým zpěvem a zvučnými nástroji podbarven přirozeně plným objemným zvukem smíšeného sboru byl pro mne neskutečným zážitkem. Tím spíše, že k oběma souznícím tělesům mám blízkou osobní vazbu. V roce 1991 jsem totiž v Německu s částí tehdejšího “velkého” Hradišťanu sklízel hrozny, abychom si jako studenti trochu přivydělali. Po představení jsem zašel za Alicí Holubovou, abychom společně zavzpomínali, jak jsme si při stříhání hroznů zkřehlými prsty zpívali. Alice se mnou sdílela nevšední zážitek z koncertu. I když má s Hradišťanem stovky koncertů ročně, určitě si dle jejích slov zapamatuje zvláštní atmosféru, kterou tady vnímala. Hudební rozměr koncertu vytvořili skvělí muzikanti za podpory výborné akustiky sálu, a pak zde byl také lidský rozměr, který je cítit z Lanškrounského sboru a jeho spojení s publikem. Koncert Hradišťanu byl tedy nejen o géniu loci ale i o géniu ducha. Děkuji za nevšední zážitek pro všechny spřízněné duše,“ říká Tomáš Zedníček

Výjimečnou  atmosféru mají adventní a vánoční koncerty. Letos jsme uvedli tři, v chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku, v kostele sv. Mikuláše ve Vraclavi a pro posluchače nám nejmilejší v kostele sv. Václava v Lanškrouně. 

Děkujeme vám, kteří jste na naše koncerty přišli. Potlesk a pěkná slova jsou pro nás odměnou a povzbuzením do další práce.

Poděkování patří i Městu Lanškroun za finanční podporu naší činnosti.

Za LSS Stanislava Švarcová